Rozmieszczenie nazwiska Mazurek w Polsce na początku lat 90-tych  0 410 820 1230 1640 2050 2460 2870 3280 3690 4100
Legenda

Razem 29797 osób w 49 województwach


Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób
1 lubelskie 4116
2 zamojskie 2869
3 katowickie 1966
4 chełmskie 1678
5 warszawskie 1560
6 wrocławskie 884
7 siedleckie 875
8 szczecińskie 828
9 poznańskie 782
10 krakowskie 771
11 tarnobrzeskie 764
12 białopodlaskie 736
13 bydgoskie 715
14 kaliskie 691
15 gorzowskie 658
16 zielonogórskie 627
17 kieleckie 610
18 gdańskie 607
19 przemyskie 522
20 częstochowskie 461
21 olsztyńskie 448
22 jeleniogórskie 441
23 konińskie 441
24 wałbrzyskie 439
25 opolskie 430
26 legnickie 398
27 koszalińskie 390
28 radomskie 364
29 słupskie 337
30 elbląskie 321
31 pilskie 306
32 łódzkie 287
33 leszczyńskie 286
34 bielskie 260
35 rzeszowskie 252
36 toruńskie 216
37 piotrkowskie 188
38 włocławskie 183
39 płockie 176
40 tarnowskie 170
41 białostockie 142
42 suwalskie 115
43 ciechanowskie 106
44 ostrołęckie 90
45 nowosądeckie 85
46 krośnieńskie 72
47 skierniewickie 57
48 sieradzkie 45
49 łomżyńskie 32
  RAZEM 29797


Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób
1 białopodlaskie 736
2 białostockie 142
3 bielskie 260
4 bydgoskie 715
5 chełmskie 1678
6 ciechanowskie 106
7 częstochowskie 461
8 elbląskie 321
9 gdańskie 607
10 gorzowskie 658
11 jeleniogórskie 441
12 kaliskie 691
13 katowickie 1966
14 kieleckie 610
15 konińskie 441
16 koszalińskie 390
17 krakowskie 771
18 krośnieńskie 72
19 legnickie 398
20 leszczyńskie 286
21 lubelskie 4116
22 łomżyńskie 32
23 łódzkie 287
24 nowosądeckie 85
25 olsztyńskie 448
26 opolskie 430
27 ostrołęckie 90
28 pilskie 306
29 piotrkowskie 188
30 płockie 176
31 poznańskie 782
32 przemyskie 522
33 radomskie 364
34 rzeszowskie 252
35 siedleckie 875
36 sieradzkie 45
37 skierniewickie 57
38 słupskie 337
39 suwalskie 115
40 szczecińskie 828
41 tarnobrzeskie 764
42 tarnowskie 170
43 toruńskie 216
44 wałbrzyskie 439
45 warszawskie 1560
46 włocławskie 183
47 wrocławskie 884
48 zamojskie 2869
49 zielonogórskie 627
  RAZEM 29797