Rozmieszczenie nazwiska Śmieja w Polsce na początku lat 90-tych  0 61 122 183 244 305 366 427 488 549 610

Razem 944 osób w 19 województwach


Dane posortowane malejąco wg liczby osób w województwie.
Lp. Województwo Liczba osób
1 katowickie 651
2 opolskie 75
3 bielskie 67
4 kaliskie 31
5 szczecińskie 21
6 sieradzkie 13
7 wrocławskie 13
8 konińskie 11
9 wałbrzyskie 11
10 częstochowskie 10
11 łódzkie 7
12 legnickie 6
13 poznańskie 6
14 gdańskie 5
15 nowosądeckie 5
16 zielonogórskie 5
17 gorzowskie 4
18 jeleniogórskie 2
19 włocławskie 1
  RAZEM 944


Dane posortowane wg nazwy województw w porządku alfabetycznym.
Lp. Województwo Liczba osób
1 bielskie 67
2 częstochowskie 10
3 gdańskie 5
4 gorzowskie 4
5 jeleniogórskie 2
6 kaliskie 31
7 katowickie 651
8 konińskie 11
9 legnickie 6
10 łódzkie 7
11 nowosądeckie 5
12 opolskie 75
13 poznańskie 6
14 sieradzkie 13
15 szczecińskie 21
16 wałbrzyskie 11
17 włocławskie 1
18 wrocławskie 13
19 zielonogórskie 5
  RAZEM 944